آزمونک شماره ۲ تثبیت یادگیری پایه چهارم و پنجم (هوش منطق ریاضی)

خانهآزمونآزمونک شماره ۲ تثبیت یادگیری پایه چهارم و پنجم (هوش منطق ریاضی)

آزمونک شماره ۲ تثبیت یادگیری پایه چهارم و پنجم (هوش منطق ریاضی)

رایگان
آزمونک شماره 2 تثبیت یادگیری پایه چهارم و پنجم (هوش منطق ریاضی)
زمان: ۰۰:۰۸:۰۰
۴ سوال
۷ شرکت کننده
رایگان

به ازای هر پاسخ صحیح، «۳»  نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، «۱» نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود. برای پرسش‌های بدون پاسخ، نمره‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.


ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری